Welkom


 Het International Police Association du (I.P.A.  BRABANT  -  BRUSSEL)

Ban_ipa-2

Onze provinciale IPA afdeling Brabant-Brussel wenst u welkom op onze nieuwe website

en dankt u voor de interesse dat u hierbij vertoont

Deze website stelt zich tot doel om onze leden en toekomstige leden informatie te verschaffen

jullie te helpen en Nationale en Internationale activiteiten ter kennis te brengen. 

Verder wensen wij een forum te creëren waar visie en ideeën kunnen gedeeld worden

evenals ervaring, competenties, raadgeving en foto's

We werken binnen de filosofie " Servo per Amikeco » ( Dienen door vriendschap)

en dit in volle filosofische en politieke onafhankelijkheid.

Het principe van Vrijheid, Solidariteit en Verdraagzaamheid voeren we hoog in het vaandel

Welkom