Lid zijn ?

Lid zijn ?

Hierbij een video met uitleg over IPA.

Heb je nog twijfels ? ? ?

Om u in te schrijven heeft u twee mogelijkheden

  1. U bent Politie beambte, douanier, lid van de eerste pijler met gerechtelijk mandaat ?

Vul onderstaand document – inschrijvingsdocument in en stuur het terug naar : secretary@ipa-brabant.be

Fom IPA NL

  1. U maakt Geen deel uit van een politiedienst, maar wenst IPA toch te steunen en deel te nemen aan de activiteiten die georaniseerd worden door IPA als genodigde. U wilt onze vereniging ondersteunen omdat u gelooft dat onze vereniging een meerwaarde betekend voor onze maatschappij.

U dient een aanvraag in te vullen en op te sturen waarna een klein onderzoek zal plaats vinden, waarna het bestuur zal oordelen of u waardig bent om het statuut van sympathisant binnen onze vereniging te verkrijgen. U zult verder een deel van de voordelen kuunnen genieten zoals deze die voorzien zijn voor de leden.

Vult bijgevoegd inschrijvingsformulier in. Stuur het vervolgens op naar : secretary@ipa-brabant.be

Formulaire Sympa IPA NL

Hopelijk mogen we u snel tot onze vereniging tellen ….