Voordelen

Wat bieden wij u aan

IPA is een vereniging voor mensen uit de eerste pijler en dus ook voor al de politie diensten over de hele wereld.

We bieden u dank zijn de verschillende diensten en secties onder andere volgende voordelen aan

Reizen (met overnachting aan interessante voorwaarden, ontmoetingen met buitenlandse collega’s op uw vakantie bestemming, )

Opleidingen (Formele en niet formele opleidingen, delen van politionele ervaring enz. …)

Kennismaking met collega’s uit binnen – en buitenland. (Het maken en bewerkstelligen van nieuwe contacten, het smeden van nieuwe vriendschapsbanden)

Bepaalde groepen werdeen gevormd die zich met bepaalde onderdelen van politiezaken bezig houden. (Exchange of best practics, ook voor verzamelaars enz. …)

Indien u lid wordt van IPA Brabant heeft u ook recht op:

Een verminderingskaart voor alle Lunch Gardens